Donderdagavond

Opening Varsseveldse Volksfeesten

Opening Varsseveldse VolksfeestenDe Varsseveldse Volksfeesten zijn geopend! Traditiegetrouw brachten de vendeliers een spetterende vaandelhulde aan de Varsseveldse bevolking die zich weer massaal liet zien voor het oude gemeentehuis.


Vaandelzwaaien in de ban

Vaandelzwaaien in de banDe Arbodienst heeft besloten dat het vaandelzwaaien per direct moet stoppen. De vlaggen zijn te zwaar bevonden en een belasting voor de rug. Het AOV zoekt naar een oplossing voor de optocht van zaterdag. Bennie Berkelder is benaderd of hij de honneurs wil waarnemen.


Schietvereniging Prins Alexander in crisisberaad bijéén

Schietvereniging Prins Alexander in crisisberaad bijéénSchietvereniging Prins Alexander heeft in spoedvergadering bij de Ploeg besloten om met ingang van morgen de aspirant Koningen en aspirant Koninginnen afwisselend te laten schieten op één en dezelfde vogel. Dit na aanhoudende klachten uit feministische hoek over de in te zetten vogel. Zij voelden zich gediscrimineerd door het te gebruiken materiaal. Een vogel met een body uit één blok. Ze eisten ook een vogel bestaande uit laagjes. Daar vogelhandelaar ten Brinke dit precieze werkje niet op kort termijn kon klaren heeft men tot deze maatregel besloten. Mocht een dame als eerste de vogel eraf schieten dan is zij Koningin. Mocht een man de klos zijn dan hebben we een Koning. Dezelfde procedure zal ook bij het Keizerschieten ter ere van het 50-jarig jubileum van de Algemene Oranje Vereniging gevolgd worden. Mevrouw Alice W. (ik hoef niet met mijn volledige naam in de krant) toonde zich blij met dit besluit; “Zeer verstandige beslissing en het doet recht aan ons streven naar gelijkwaardigheid tussen de seksen”. “Dat er minder vrouwen mee schieten dan mannen heft wellicht het eventueel veronderstelde krachtverschil op” aldus een inwoonster uit de Heelweg die zelfs niet met haar initialen in Het Dienblad genoemd wil worden. “Dat gif maor gerikraoderi-j en veur da’j ’t wet hei’j praot”. De actiegroep ‘Stop de kleiduivenmoord’ onthield zich bij monde van Henri Jentink van commentaar. Koning Herry Bruyns maakte het niet uit hoe en wat en Koningin Caroline van Braak juichte de beslissing toe. “Dan kan één en ander mooi vlot verlopen in enen knooi” was haar krachtig antwoord.


Bouwgroep Ooit?

Bouwgroep Nooit overweegt een comeback als bouwgroep Ooit. Wanneer de groep weer mee gaat dingen naar de prijzen voor mooiste bloemenwagen is niet bekend.


Vogelschieten ten dode opgeschreven.

door: Bjorn Boendig

Een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om niet meer met stalen kogel op de vogel te schieten is op 1 januari 2014 aangenomen en gaat per 14 augustus 2014 in. Deze wet is bedacht door Dramian Emheit om het onnodig lijden van de vogel te voorkomen, en om gehoorschade te voorkomen. Dit houdt in dat er aan een jarenlange traditie bij volksfeesten in het oosten van het land een einde komt.

Diverse schutterijen zullen op zoek moeten naar een alternatief.

Woordvoerder Frank van Braak van Schietcollege Prins Alexander te Varsseveld zegt dat ze al een alternatief hebben gevonden.

“Wi-j gaot dit jaor met rubber kogels schiet’n, dan dut ’t ook geen pien bi-j de vogel” aldus de woordvoerder.

Er moet nog wel goed naar de wet gekeken worden of dit allemaal wel mag, maar de vooruitzichten zijn goed.


Nietcommissie biedt excuses aan

door onze verslaggever Heinrich Umnichts

Nietcommissie biedt excuses aanHet A.O.V. bestuur laat weten dat de nietcommissie haar excuses heeft aangeboden voor het brute geweld dat ze meenden te moeten gebruiken bij het vastnieten van de ledenkaarten aan de kermisgidsen. Er zijn tig niet-te-tellen klachten binnengekomen over de beschadigingen die optreden bij het scheiden van de entreebewijzen van de omslag. De schitterend uitgevoerde jubileumeditie vertoont dan nare scheurtjes in het midboven gedeelte. De feestelijke gids transformeert dan in een ontoonbaar vod. Het bestuur heeft na langdurig overleg de verontschuldigingen aanvaard onder voorwaarde dat de commissieleden om niet zich opgeven voor een cursus schadeloos nieten.


Scheiding activiteiten

In navolging van bepaalde horeca tijdens de Koningsdag jl. heeft het AOV besloten een muur te plaatsen op het kermisterrein. Dit om te voorkomen dat activiteiten zich gaan vermengen.


Botterfabriek wordt AZC

door: Bo Ouderling

Botterfabriek wordt AZCUit gisteren gepubliceerde cijfers blijkt dat 1.520 gelukzoekers per week Nederland binnen komen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan deze toename niet meer huisvesten. Om het grote aantal op te vangen is er een plan gemaakt om leegstaande fabrieken te verbouwen tot Asielzoekerscentrum (AZC). Het COA heeft bij de gemeente Oude IJsselstreek een verzoek neergelegd of er hier ook mogelijkheden zijn. De voormalige kaasfabriek ‘de Volharding’ in de volksmond ‘De Botterfabriek’ in het centrum van Varsseveld zou een zeer geschikte locatie zijn. Overeengekomen is dat er per 15 oktober 2014, 650 asielzoekers in de zuivelfabriek gehuisvest kunnen worden.

Om verloedering van de buurt, de driehoek Boterstraat, Schoolstraat, Eikenlaan te voorkomen is er afgesproken dat er uitsluitend hoogopgeleide en financieel onafhankelijke asielzoekers in ‘De Botterfabriek’ gehuisvest zullen worden. Volgens een woordvoerder is de komst van de asielzoekers een verrijking voor Varsseveld. Denk aan de werkgelegenheid, hogere omzet voor de middenstanders.

De Varssevelders reageren wisselend. Dhr. H. Buttonville, van een niet nader te noemen lokaal gevestigd internationaal bouwbedrijf juicht het besluit toe. “Goed ‘edaon van de gemeente, de verbouwing trekt de bouw mooi uut de put. Enne ’n mooie klus trouwens, token wekke nao de karmisse vengt ’t wark an” antwoordde Hans enthousiast. Een caféhouder vreest dat zijn menukaart grondig aangepast moet worden. “Net nu ik alles zo mooi Vier op ’n rij heb!” somberde hij over het lege Kerkplein uitkijkend. Zijn buurman de goedlachse schoenmaker K.K. liet weten: “O geweldeg, laot maor kommen!”


Rollatorboxen op voormalig Lundia-terrein

Rollatorboxen op voormalig Lundia-terreinUit een controle van de brandweer is gebleken dat er vorig jaar tijdens de seniorenochtend op de vrijdag van het Varssevelds Volksfeest een onveilige situatie is ontstaan. Daar de senioren al jaren massaal met de rollator naar de uiterst succesvolle seniorenochtenden komen, is er te weinig ruimte voor de honderden rollators binnen het tentencomplex. De AOV is samen met de Radstake tot het besluit gekomen om een speciale rollatorbox te maken. Een team van twintig ex-enkelbanddragers gaat de rollators naar de stalling brengen die gesitueerd is op het voormalige Lundia-terrein.

De rollator krijgt een label met een nummer en de eigenaar krijgt een bonnetje met daarop hetzelfde nummer. “How simple is that? Als de voorstelling afgelopen is worden de rollators weer opgehaald” aldus Robert Venderbosch.

Om de kosten te dekken rekent het AOV voor het halen en brengen van de rollators slechts €3,65.

Men wordt verzocht dit gepast te betalen. Rollators die toch in het tentencomplex gestald worden zullen worden afgevoerd en de eigenaar krijgt dan een boete van €16,85. De heer Luimes van de brandweer Varsseveld is zeer tevreden met deze oplossing;

“Veiligheid gaat namelijk boven alles!”.


Plan invulling pand de Boer in ijskast

door: Daniël Joling

Plan invulling pand de Boer in ijskastHet oude super de Boer pand aan de Doetinchemseweg in Varsseveld is voor vele inwoners een doorn in het oog. Sinds het vertrek van de Aldi, die er wegens verbouwing tijdelijk zitting nam, staat het gebouw leeg. Even was er sprake dat het pand een nieuwe invulling zou krijgen. “We hadden al een naam. ‘Ye Ol Dutch Gamehall’. De bedoeling was om oer Hollandse spelletjes als muismeppen, spijkerpoepen en de stoelendans nieuw leven in te blazen” vertelt een enthousiaste Hendrik Sloots. Een investeerder heeft marktverkenning gedaan naar de mogelijkheden. Naar aanleiding van de uitkomst heeft Hendrik, “zeg maar Henk”, besloten de plannen in de ijskast te zetten.

“Ik heb begrepen dat in de directe nabijheid van het pand door twee partijen plannen worden gemaakt voor de Kwaksmölle. Deze wil ik eerst afwachten. Ik ga niet investeren als straks blijkt dat daar soortgelijke spelmiddagen worden georganiseerd.” Buurman Jansen is gematigd positief over de nieuwe ontwikkelingen, hij zag het eerder met lede ogen aan.