Zaterdagmorgen

Poolse carrosserie ontdekt in optocht

door: Gerjo Gussinklo

Poolse carrosserie ontdekt in optochtNa een verspreking van een der wagenbouwers van De Drankelingen blijkt na nader onderzoek dat er onder de winnende optochtwagen een Poolse carrosserie verscholen zit. Het carros-serienummer werd via internet opgevraagd en leidde naar een Pools adres. De optochtcommissie van de AOV is nu aan het uitzoeken of dit volgens de reglementen wel toegestaan is. Is dit niet het geval dan gaat de eerste prijs alsnog naar de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging en zullen De Drankelingen gediskwalificeerd worden. Morgen zal hierover meer duidelijkheid zijn.


Politiebericht

PolitieberichtWie kent deze persoon. De onbekend Jihad-strijder werd gespot op het Vogelschietterrein van Sportclub Varsseveld. Gisterenmiddag rondom 14:00 u. bij het schietconcours t.g.v de AOV-Volksfeesten aldaar. Hij wordt ervan verdacht leden van het Schietcollege te hebben geronseld voor IS-praktijken. Bel uw wijkagent in uw woon-of verblijfplaats indien u denkt deze persoon te kennen.


Fusie Zwarte Cross en Volksfeesten Varsseveld

Fusie Zwarte Cross en Volksfeesten VarsseveldOnlangs zijn op het backstage terrein van de Zwarte Cross in het diepste geheim gesprekken gevoerd tussen de heren Venderbosch en Lovink over een mogelijke fusie met de Varsseveldse Volksfeesten. Op advies van Grolsch wordt een onderzoek gestart of er een fusie mogelijk is in verband met de bierdistributie.

“Op beide evenementen is het bier niet aan te slepen. Het kan voordelig uitpakken als we gaan fuseren” aldus Hendrik-Jan Lovink, woordvoerder van de Feestfabriek. “De attracties staan bij ons toch al op het terrein en ook tentopbouw kan gewoon in een ruk mee. We zorgen gewoon voor een aparte ingang voor de Varsseveldse kermis bezoekers.” “Voor AOV leden bestaat de mogelijkheid om tegen een kleine meerprijs het Zwarte Cross terrein te bezoeken. We onderzoeken ook de mogelijkheid voor groepsvervoer naar het terrein van de Schans” laat Luc Helmink namens het AOV weten. “Of wellicht kunnen we het welbekende treintje daarvoor inzetten”. Er wordt nog naar een oplossing gezocht voor het vogelschieten. “Wij willen compensatie voor de misgelopen inkomsten als dit doorgaat” zegt Wilfred Hoefman, die een horeca gelegenheid in Varsseveld runt. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd!”


Lamastroom verdrijft koe

Door Bo Ouderling

Lamastroom verdrijft koeDe Achterhoek verlamaniseerd aldus veldbioloog Macha Wybenick zus van de welbekende streekhystoricus Maja Wybenick. De lama is een steeds vaker gezien en gewild dier in de Achterhoekse weilanden. “Zo vaak dat er zelfs sprake van is dat de lama de oerhollandse koeien, die al jaren het beeld bepalen in de Achterhoekse weides, laten verdwijnen” lamenteert de grijzende oude dame op het terras van Brasserie 08 nippend aan haar eikeltjeskoffie met kieviteierlikeur. De oorzaak van dit verschijnsel is dat er voor lamamest nog geen duidelijke afspraken zijn, en dat de boeren dus de mest mogen uitrijden zoveel als ze willen. Bovendien is de prijs van de lamamelk vele malen hoger dan die van koeienmelk. Dus is de keuze voor de melkveeboer om van melkveehouderij de overstap te maken naar een lamaboerderij niet zo moeilijk. Volgens boer Piet te Heelweg Oost is nog een groter voordeel dat lama’s kleiner zijn dan koeien en kun je er dus ook meer op een vierkante meter kwijt en is de wol van lama’s op het moment ook zeer gewild. Duthler heeft net weer een bestelling bij hem gedaan voor haar wintercollectie.


Werkzaamheden Hovenstaat na de kermis van start

Door Bo Ouderling

Werkzaamheden Hovenstaat na de kermis van startHet regende klachten bij de gemeente Oude IJsselstreek na een kleine aanpassing aan de parkeerhavens in de Hovenstraat in Varsseveld. Bewoners van de Hovenstaat klaagden steen en been over de te trage verkeersstroom van de passerende auto’s. Volgens Marcel Meijerman ligt de snelheid er compleet uit. Een ander chauffeur die niet met zijn naam in de krant wil ergert zich dood aan het langzame verkeer waardoor hij soms wel 20 seconden moet wachten voordat hij de parkeerhavens veilig kan afrijden. Bernard Klanderman is blij met het besluit van de gemeente dat de stoepen aan beide kanten met 60 cm worden versmald. “De weg wordt mooi een rume meter breder en ’t verkeer kan d’r weer met ’n hogere snelheid deurhen” aldus de enthousiaste Spoorstraatbewoner. “Dan kriege wi-j minder last van die opstoppingen op de Hein Pannekoek-rotonde, dat ons toch mooi ’t zicht belemmert op ónze mooie winkelstraot”.

Andere buurtbewoners zijn ook uiterst content met dit besluit. Volgens Cindy Dik is het binnenkort ook afgelopen met het naar binnen gluren van de al te langzaam rijdende automobilisten. Een minpuntje weet ze echter ook nog te melden; de bewoners zijn verzocht hun kliko zelf naar Ter Horst te brengen. Er blijft nu geen ruimte meer over om de vuilnis op de stoep achter te laten zonder het voetgangersverkeer te hinderen. Op de lange duur zou er sprake zijn van een verzamelpunt op de parkeerplaats achter het bowlingcentrum, weet Gerrie Geessink te melden.


Makelaar bevestigt gerucht aankoop Laurentiushuis

Makelaar bevestigt gerucht aankoop LaurentiushuisWaar witte rook is, is vuur. De plaatselijk welbekende makelaar J.K. erkent dat hij de zusterorde van Zwiegen en Jao knikken bijstaat in de aankoop van het pand aan de Oranjestraat. In het Laurentiushuis zal de Bedrukte moeder Gods terug keren als dubbelbeeld, nu ook de parochiekerk te Silvolde wordt opgeheven. Met het hospitaal te Anholt zijn afspraken gemaakt over het andere deel van het kunsthistorisch gezien waardevolle beeld. Nu er een snelle Euregionale verbinding is met het treintje kunnen bedevaartgangers uit dat deel met alle gemak naar de Oranjestraat komen. “De zusters hebben zich inderdaad bij mij gemeld. Ze hebben mij gekozen omdat ik zelf natuurlijk ook weleens als broeder werkzaam ben. Ze voelen zich bij mij op hun gemak en ik vind het fijn dat ik het vertrouwen heb gekregen om de aankoop in orde te maken”, aldus de makelaar aan de Doetinchemseweg.

Makelaar bevestigt gerucht aankoop LaurentiushuisMoeder-overste Mary Meijlers doorbreekt even het zwijgen en vertelt openhartig over de bedoeling van de Orde. De Orde van zusters van Zwiegen en Jaoknikken komt oorspronkelijk uit Duitsland waar ze verschillende kloosters bewonen. Ze willen de Varssevelders dienend bijstaan om de par-ticipatiesamenleving vorm te geven. De zusters zullen nederig, zorgzaam en barmhartig als stille krachten een voorbeeld zijn voor velen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld in de nog aan te leggen moestuin leren hoe ze hun eigen groente kunnen verbouwen. Stilzwiegend zullen de zusters verder hun werk doen. Het oog van de zusters van deze zwijgende orde viel op het pand omdat het zo midden in het zorgkwartier ligt van Varsseveld. Alles lekker dicht bij, en heel belangrijk: geen last van lawaaierige buren. De komende periode zal zuster Marij Meijlers zo stilletjes aan verkennende rondes maken in het dorp en kennismaken met de bevolking. Daarna zal ze als moeder overste van de Orde verder kwartier maken en de andere zusters inwerken. Overigens zijn er nog wel verbouwplannen. De eerder in dit blad aangehaalde internationale aannemer Buttonville bevestigt het bouwen van een nieuwe toren. “Een mooie uutdaging veur ons bedrief. Deur vróggere afspraken tussen de protestante kerk en de paoters uut Slangenburg mot de toren alleen wel lager blieven dan de grote kerk. Jammer, maor wi’j holt ons er wel an”. Naast een nieuwe toren komen er wellicht nog enkele gastenverblijven. Voor de praatgrage Varssevelder zal een weekendje in dit klooster een heel bijzondere ervaring worden.


AOV geeft verduistering toe

Het AOV wordt verdacht van verduistering. Anonieme tipgevers verklaren dat het AOV al bezig is geweest met vergelijkbare zaken. Onlangs is de feestvereniging door wijkagent Van der Wal betrapt. “Ik fietste langs en vond het verdacht dat zij het licht uitdeden. Ik heb mij verdekt opgesteld. Toen de lichten uitgingen wist ik het zeker en had ik het bewijs van de verduistering.” De politie Oude IJsselstreek laat weten een nader onderzoek in te stellen naar de activiteiten van de vereniging. Woordvoerdster Schuurman reageert laconiek: “We hebben niets te verbergen. Maar na twee uur gaat de boel dicht en het licht uit. We zullen wel zien wat er tijdens het onderzoek aan het licht komt.”


Rioolwater kermis word eco project

Rioolwater kermis word eco projectOm kosten te besparen en het milieu te ontlasten is de AOV samen met Otto Willemsen bezig om een ecologische oplossing voor het afvalwater van de toiletten in het tentencomplex te zoeken. Een rietveld dat het water zuivert lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Nadat berekeningen zijn gemaakt aan de hand van de hoeveelheid kuub water dat verbruikt is, is de omvang van het rietveld bepaald. Volgens de vice voorzitter Luc Helmink valt het met de afmeting van het rietveld 30 x 12 meter wel mee. Op de vraag hoe het met eventuele stankoverlast zit moet Luc ons het antwoord schuldig blijven.

Luc benadrukt wel dat er naast de zuiverende werking van het rietveld door Otto Willemsen is gekeken of er ook energie opgewekt kan worden met de vrijkomende gassen en de warmte. “Door deze gassen door middel van warmtepompen om te zetten naar koude lucht kunnen deze weer gebruikt gebruikt worden om het bier te koelen.” Zegt Otto W. De stroom om de techniek draaiende te houden wordt opgewekt door een oprolbare variant zonnepanelen die tijdens dit project op het dak van de sporthal gelegd zullen worden.

Helmink hoopt dat dit door de gemeente gefinancierde project goed aanslaat. “Er is grote belangstelling getoond door de organisatie van Lowlands en de Zwarte Cross”, meld een trotse vice voorzitter. Met het oog op de mogelijke fusie met de Zwarte Cross is dit natuurlijk helemaal mooi.” Mocht de fusie niet doorgaan, is een tweede optie om de rietvelden via de Vennebulten door te trekken naar de Schans, het terrein waar het festival wordt gehouden. “Prachtig stukje natuur en landschap verbetering ook. Het zou zelfs doorgetrokken kunnen worden naar het Vragenderveen. Zo worden oude ecologische verbindingen weer in ere hersteld” glundert W. Jouwsma van stichting Landschapsbeheer Achterhoek, die lucht heeft gekregen van dit project. “Ik ben enorm enthousiast.”