Vrijdagmiddag

Nieuwe koning gooit roer om

door Bo Ouderling

Erik Jacobs: Ik ga het compleet anders doen dan Herry’

Erik Jacobs gaat het roer rigoureus omgooien. Op de persconferentie over zijn aanstelling kondigde hij aan dat hij een fors aantal veranderingen gaat doorvoeren ten opzichte van het beleid van zijn voorganger Herry.

Jacobs benadrukte dat hij veel waardering heeft voor de inzet van Herry, maar dat hij niettemin andere keuzes zal maken. Zo wil hij af van de centrale rol van de houten vogel en op die manier ook een ander de kans geven. “Ik ben nooit voorstander geweest van een houten vogel. Een ander materiaal ligt veel meer voor de hand. Herry en zijn voorgangers hebben daar nooit oog voor gehad.”

In tegenstelling tot zijn voorgangers hamert Jacobs bovendien op het belang van doorstroming van de jeugd: “Trouw blijven aan je vaste kern is sympathiek, maar het staat de ontwikkeling van talent in de weg. Ik zeg nu alvast: voor mij tellen grote namen niet. Op een gegeven moment is het tijd om plaats te maken.”

Herry Bruyns toonde zich in een reactie geïrriteerd door de uitspraken van Jacobs: “Als hij dit eerder had gezegd, hadden we erover kunnen praten. Nu heb ik het afgesloten. Met iemand die zo anders naar vogelschieten kijkt, kan ik niet samenwerken.” De afgetreden koningin Caroline van Braak kan zich wel vinden in de stellingname van Jacobs “Wellicht dat de dames dan gelijk op kunnen schieten met de heren, eh … meer sychroniteit in het geheel kunnen bewerkstelligen.”


Jubileum AOV jaar te vroeg

Door: Daniël Joling

Jubileum AOV jaar te vroegHet spetterende feest met de daarbij behorende receptie staat bij een ieder nog vers in het geheugen. Dat dit feest een jaar te vroeg is gevierd heeft niemand kunnen bedenken. Twee weken geleden zijn notulen van de oprichting opgedoken tijdens het opruimen van de zolder van dhr. te Beest. Deze dateren van 1965.

Jubileum AOV jaar te vroeg“Ik dacht laat ik eerst maar eens kijken wat er in die doos zit, voordat ik hem bij het oud papier zet” vertelt de schoonmaakster. “Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Dit is toch belangrijke informatie.”

Jubileum AOV jaar te vroeg“Ik wis ga neet da’k dat hier nog had in ’n olde doze op zolder. Dat de muuze ’t niet opevret’n hebt” lacht te Beest. Het nieuws is bij het huidige bestuur ingeslagen als een bom. “Er zit niets anders op dan volgend jaar weer een feest te organiseren” aldus Gilbert Legters van het AOV.

Wij van de redactie betwijfelen of er geen opzet in het spel is.


Ronselpraktijktijken tijdens vogelschieten

Door: Pjotr Veldhaas

Tijdens het vogelschieten op Sportpark Oberink heeft een vertegenwoordiger van ISIS talent gescout onder de mannelijke deelnemers. Ook een voormalig schutterskoning die vandaag mee deed voor de keizerlijke titel is benaderd. “Een vriendelijke Arabisch ogende man vroeg me of ik wilde meehelpen aan de vorming van een groot islamitisch kalifaat in het Midden-Oosten. Op zich had ik wel interesse, maar de beloning, twee kamelen en een schaap, vond ik toch wel wat te minnetjes. Daar kan de schoorsteen niet van roken! Maar dat ik überhaupt gevraagd ben, gaf me wel een goed gevoel”.

Andere gekende deelnemers, waaronder Bernd Vonhof en Karel ten Broeke zijn ook benaderd, maar onthielden zich van commentaar, met de uitdrukkelijke wens niet met naam genoemd te willen worden.

Inmiddels heeft wijkagent Van der Wal een whatsappje gestuurd naar de anti-terrorisme afdeling van de AIVD. Dit op dringend verzoek van het AOV bestuur. In het huishoudelijk reglement van het AOV staat namelijk dat werving voor ideologische doeleinden tijdens de volksfeesten niet is toegestaan, tenzij daar een redelijke vergoeding tegen overstaat.

Overigens krijgt het verhaal nog wel een staartje. De vrouwelijke deelnemers hebben namelijk de Commissie Gelijke Behandeling ingeschakeld om een onafhankelijk onderzoek naar de ronselpraktijken in te stellen. Zodra de uitslag van dit onderzoek bekend is, zal het in de doofpot verdwijnen.


Conflict camperclub NKC en AOV

Overlast van fietsen op de camperparkeerplaats bij de sporthal zorgen voor frustratie bij kamperende toeristen tijdens de kermis. Onze verslaggever was ter plaatse. “Het is een schande!” aldus een lid van de Nederlandse Kampeerauto Club. “Deze plek staat goed aangeschreven in het NKC boekje. Nu staat het helemaal vol met fietsen. Als we de mensen vragen om hun fiets weg te halen reageren ze niet eens. Ze lijken wel dronken” zegt zijn vrouw aangeslagen. Het AOV heeft laten weten niets te kunnen doen en heeft de kampeerders een alternatieve plek aangeboden bij het Hofshuus, maar de campereigenaar houdt voet bij stuk.

Het echtpaar heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Oude IJsselstreek om toestemming om te parkeren tussen de kermisattracties. “Wij hebben net zoveel recht om hier te staan als de rest. Ik laat mijn vakantie niet bederven door een stel fietsen” aldus de boze campereigenaar. Namens de redactie van Het Dienblad wensen wij deze kampeerder uiteraard een hele fijne kermis toe.


Hans Jansen breekt bekken

Hans Jansen breekt bekkenHans Jansen, bij een ieder bekend als groot muziekliefhebber en lid van de ritmesectie van Jubal, heeft zijn bekken gebroken.

“Het is verschrikkelijk” zegt Jan Klanderman, 2e voorzitter en instrumentbeheerder. Dit heb ik in heel mijn Jubalcarrière nog niet eerder meegemaakt.” “Ik wet ok niet hoe ’t kwam. Ik denk da’k te hard heb eslagen. Opens was e ebrokken” zegt Hans zichtbaar ontdaan.

Voorzitter Mark Jansen heeft tevergeefs geprobeerd om contact te leggen met drumband Heelsum voor een leenbekken. “Het ontbrekken van Hans is een groot gemis” aldus Jansen. De redactie hoopt uiteraard dat het probleem snel word opgelost.